Trade/Sale

Thanh An (Thực phẩm: Ngũ cốc)
fmcg
02.06.2023

Thanh An (Thực phẩm: Ngũ cốc)

Phòng kinh doanh hoạt động dựa trên kiến thức và kỹ năng bán hàng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc qua huấn luyện tự phát/huấn luyện thực địa. Gặp khó khăn trong việc theo dõi hiệu suất và thiết kế nội dung đào tạo thực tế phù hợp với công việc.
Xem thêm
Trade/Sale

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98