Chuyển Đổi Số Theo Phòng

Phòng Kinh Doanh

56%

CEOs cho rằng Chuyển đổi số sẽ làm gia tăng doanh thu

45%

Là tăng trưởng doanh thu đối với các công ty ứng dụng chuyển đổi số

34%

Là tăng trưởng doanh thu mà công ty khởi nghiệp có thể có được nhờ có chiến lược ứng dựng chuyển đổi số

40%

Là khối lượng công việc bán hàng có thể được tự động hóa nhờ ứng dụng chuyển đổi số

06 TRỞ NGẠI KHIẾN PHÒNG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ

Liên hệ chăm sóc khách hàng sai nhu cầu làm giảm tỉ lệ chuyển đổi do chưa có phân nhóm khách hàng rõ ràng theo đúng những gì họ quan tâm

Không biết được các nhân viên sales thực tế đã liên hệ với bao nhiêu khách hàng trong ngày, hình thức liên hệ và kết quả sau cuộc liên hệ đó là gì

Mất nhiều thời gian tổng hợp báo cáo, số liệu mỗi khi người quản trị cần xem gấp báo cáo hiệu quả sales ngay thời điểm hiện tại

Không nắm được chi tiết lượng khách hàng ở mỗi trạng thái (có nhu cầu, cần liên hệ lại, không có nhu cầu,…) hiện tại doanh nghiệp đang có là bao nhiêu

Báo cáo từ nhân viên gửi đến không chuẩn, chưa thể hiện được đầy đủ các chỉ số gây ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh tiếp theo

Tiêu tốn nhiều thời gian, nguồn lực do phải thực hiện tổng hợp, lưu trữ thông tin khách hàng và làm báo cáo thủ công

6 NGHIỆP VỤ TIỀM NĂNG CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quản trị Marketing Lead (Lead Management)

 • Quản trị danh sách các khách hàng có nhu cầu/hứng thú với sản phẩm từ các hoạt động truyền thông
 • Phân loại khách hàng theo các đặc điểm, nhu cầu
 • Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng theo các phân loại phù hợp

Quản Trị Liên Hệ Với Khách Hàng (Account & Contact Management)

 • Quản trị danh sách những người liên hệ, danh sách các khách hàng cũ và mới của doanh nghiệp
 • Phân nhóm khách hàng theo mức độ ưu tiên và mối liên hệ với doanh nghiệp
 • Theo dõi tiến độ các bước làm việc với khách hàng
 • Báo cáo lượng khách hàng của doanh nghiệp ở từng giai đoạn, phân nhóm

Quản Trị Các Cơ Hội Bán Hàng (Deal Management)

 • Quản trị danh sách thông tin các cơ hội bán hàng mới
 • Theo dõi các hoạt động chuẩn bị và gửi file/sản phẩm mẫu đến khách hàng
 • Quản trị, phân loại các nhu cầu khách hàng cho từng cơ hội bán hàng hiện có
 • Quản trị các file hợp đồng, giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của từng đơn hàng thành công
 • Báo cáo số lượng các cơ hội bán hàng, tỉ lệ chuyển đổi và doanh thu từ các đơn hàng thành công

Quản trị công cụ hỗ trợ bán hàng (Sales Toolkits Management)

 • Quản trị quá trình phát triển sales toolkits (brochure, catalouge,...) phục vụ cho quá trình bán hàng
 • Quản trị lưu trữ toolkits để có thể dễ dàng tìm kiếm, truy cập sử dụng nhanh chóng
 • Theo dõi, yêu cầu bổ sung, cập nhật toolkits phù hợp với nhu cầu và định hướng bán hàng hiện tại
   

Quản Trị Sau Bán Hàng (Post-Sales Management)

 • Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau mua hàng
 • Khơi gợi nhu cầu tiếp tục mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của khách hàng cũ
 • Lưu trữ dữ liệu, cập nhật thông tin làm việc với từng khách hàng

Các Kết Quả Nhận Được

QUẢN TRỊ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG MỚI (LEAD MANAGEMENT)

Tự động cập nhật, lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng mới và giao tiếp với khách hàng trên một hệ thống

 • Tự động cập nhật leads từ các nguồn vào bảng chung với đầy đủ các trường thông tin
 • Phân chia người phụ trách từng lead trực tiếp trên hệ thống
 • Trực tiếp gửi mail, book lịch meeting trên hệ thống
 • Lưu lại đầy đủ các thông tin trao đổi, tương tác với khách hàng
 • Cập nhật trạng thái làm việc với khách hàng, các ghi chú
 • Số liệu báo cáo được cập nhật tự động, real-time ngay khi phát sinh khách hàng mới

QUẢN TRỊ LIÊN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG (ACCOUNT & CONTACT MANAGEMENT)

Quản trị toàn bộ thông tin khách hàng mới và cũ của doanh nghiệp theo các phân nhóm cụ thể

 • Nắm được toàn bộ thông tin chi tiết, những ghi chú, lịch sử giao tiếp với mỗi khách hàng trên một bảng duy nhất
 • Cập nhật đầy đủ thông tin, file của tất cả các dự án đã hợp tác với khách hàng trước đó
 • Cập nhật trạng thái chi tiết từng bước trong quá trình chăm sóc, giao tiếp với khách hàng
 • Phân nhóm khách hàng tự động dựa trên mức độ ưu tiên, mối quan hệ với doanh nghiệp
 • Báo cáo tự động cập nhật lượng khách hàng hiện có theo các phân nhóm, giai đoạn chăm sóc

QUẢN TRỊ CÁC CƠ HỘI BÁN HÀNG (DEAL MANAGEMENT)

Quản lý tất cả thông tin các cơ hội bán hàng của doanh nghiệp giúp dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh

 • Cập nhật toàn bộ các cơ hội bán hàng ở cùng một nơi và theo giai đoạn làm việc với khách hàng
 • Thể hiện đầy đủ các thông tin của đơn hàng như giá trị, điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán,...
 • Tự động tạo folder lưu trữ tập trung tài liệu của dự án (proposal, hợp đồng,...)
 • Lập, gửi quotes & invoices trực tiếp đến điện thoại của khách hàng khi chốt đơn hàng
 • Báo cáo thể hiện đầy đủ số lượng các cơ hội bán hàng, tỉ lệ chuyển đổi, số đơn hàng thành công, doanh thu theo từng đơn hàng và theo thời gian (tuần, tháng, quý)
   

QUẢN TRỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (SALES TOOLKITS MANAGEMENT)

Quản lý phối hợp làm việc giữa các phòng ban để phát triển sales toolkits và lưu trữ có cấu trúc tránh thất thoát

 • Theo dõi tiến độ làm việc phát triển các sales toolkits
 • Phân chia công việc phối hợp làm việc nhịp nhàng giữa các phòng ban (sales, thiết kế,...) để tạo ra sản phẩm
 • Trao đổi thông tin cập nhật trực tiếp trên từng toolkits để điều chỉnh đúng nhu cầu
 • Lưu trữ tập trung và có cấu trúc các công cụ hỗ trợ bán hàng tránh thất thoát, nhanh chóng tìm kiếm sử dụng khi cần

QUẢN TRỊ SAU BÁN HÀNG (POST-SALES MANAGEMENT)

Quản trị quá trình chăm sóc khách hàng sau mua hàng, đảm bảo hỗ trợ khách hàng tốt nhất

 • Tiếp nhận và phân loại các phản hồi, khiếu nại của khách hàng
 • Quản trị quá trình thực thi giải quyết khiếu nại và ghi nhận đánh giá của khách hàng
 • Mail tự động thông báo khi nhận được phản hồi mới để nhanh chóng liên hệ lại khách hàng
 • Lưu trữ đầy đủ các file, thông tin hướng dẫn xử lý khiếu nại cho việc xem lại về sau
 • Báo cáo kết quả chăm sóc khách hàng
   

Phương pháp chuyển đổi số toàn diện cask dx

Giải Pháp Công Nghệ

Dự Án Tư Vấn Doanh Nghiệp

Blogs

Chuyển Đổi Số Với 5 Nền Tảng – Giải Pháp Tăng Trưởng Cho Agency
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Lưu trữ tập trung – Giao tiếp an toàn
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI SỐ: QUY TRÌNH – CÔNG NGHỆ - CON NGƯỜI
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Quản lý Agency - Nhiều quy trình, một hệ thống
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98