Chuyển Đổi Số Theo Phòng

Phòng Nhân Sự

65%

Chi phí của quá trình tuyển dụng được tiết kiệm nhờ vào ứng dụng chuyển đổi số trong tuyển dụng

85%+

Những người có quyền ra quyết định nhân sự tại doanh nghiệp cho rằng họ cần tăng cường triển khai chuyển đổi số trong vài năm tới

80%

Các chuyên gia nhân sự tin rằng việc kết hợp các công nghệ nhân sự vào quy trình của họ đã cải thiện thái độ của nhân viên đối với công ty

50%

Chuyên gia tuyển dụng có kinh nghiệm nói rằng dữ liệu là xu hướng hàng đầu ảnh hưởng đến thực tiễn tuyển dụng của họ

7 TRỞ NGẠI KHIẾN PHÒNG NHÂN SỰ HOẠT ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ

Không nắm được chính xác, cập nhật kịp thời số nhân sự ở từng phòng ban, vị trí do số lượng nhân viên, thử việc, thực tập sinh thường hay thay đổi

Không nắm được có bao nhiêu CV ứng tuyển cho mỗi vị trí, trạng thái liên hệ ứng viên và số ứng viên đã được tuyển cho các vị trí

Các CV không được sắp xếp, phân loại hợp lý để có thể nhanh chóng liên hệ cho các vị trí phù hợp

Dễ trùng lịch hoặc quên lịch phỏng vấn do lịch hẹn phỏng vấn chưa được tổng hợp và thể hiện trực quan

Tốn nhiều thời gian, nguồn lực làm việc, dễ bỏ sót CV do việc tổng hợp, xử lý các CV được nhận qua mail không được tổng hợp và phân loại tự động

Quá tải công việc cho phòng nhân sự do các yêu cầu từ những phòng ban gửi đến không được sắp xếp xử lý theo thứ tự và loại yêu cầu

Xem xét đánh giá nhân viên dựa trên cảm quan, thiếu chính xác do không có bảng theo dõi làm việc, đánh giá nhân viên theo các chỉ số cụ thể

6 NGHIỆP VỤ TIỀM NĂNG CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quản Trị Danh sách Nhân Viên (Employee Management)

 • Quản trị danh sách thông tin nhân viên theo từng phòng ban, vị trí
 • Theo dõi, đánh giá quá trình làm việc của các nhân viên
 • Báo cáo số lượng, tình hình nhân sự của doanh nghiệp

Quản Trị Quy Trình Tuyển Dụng (Recruitment Process)

 • Quản trị CV, thông tin ứng viên đăng ký ứng tuyển
 • Phân loại, sàng lọc CV theo vị trí ứng tuyển, yêu cầu tuyển dụng
 • Gọi điện, gửi mail liên hệ phỏng vấn, trả kết quả, gửi offer
 • Sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn
 • Lưu trữ CV, hồ sơ thông tin ứng viên, các kết quả phỏng vấn, ghi chú
 • Báo cáo hiệu quả tuyển dụng, số lượng tuyển dụng mới cho các vị trí

Quản Trị Quy Trình Thử Việc (Probationary Process Management)

 • Quản trị thông tin các nhân sự thử việc, thực tập theo từng phòng ban, vị trí
 • Theo dõi, đánh giá kết quả thử việc, thực tập
 • Quản trị thời gian bắt đầu, kết thúc thử việc, thực tập
 • Báo cáo hiệu quả thử việc, thực tập của nhân sự

Quản Trị Đào Tạo & Phát Triển (Learning & Development)

 • Quản trị lịch tổ chức đào tạo, phát triển chuyên môn, kỹ năng cho nhân viên
 • Quản trị quy trình tổ chức các buổi đào tạo
 • Quản trị theo dõi, đánh giá kết quả tham gia đào tạo của nhân sự
 • Báo cáo tỉ lệ tham gia, hoàn thành đào tạo của tất cả nhân viên

Quản Trị Yêu Cầu Thôi Việc (Exit Procedure)

 • Quản trị thông tin các yêu cầu thôi việc từ nhân sự
 • Phân loại các yêu cầu, xét duyệt, giải quyết theo quy trình
 • Kiểm soát quá trình bàn giao công việc, tài sản
 • Nghiệm thu hợp đồng lao động, bảo hiểm
   

Quản Trị Yêu Cầu Nội Bộ (Internal Request)

 • Quản trị danh sách các yêu cầu nội bộ từ các phòng ban, cá nhân của doanh nghiệp
 • Phân loại, sắp xếp các yêu cầu được nhận
 • Quản trị các giai đoạn xử lý yêu cầu
 • Báo cáo chi phí, khối lượng công việc đã xử lý

Các Kết Quả Nhận Được

QUẢN TRỊ DANH SÁCH NHÂN VIÊN (EMPLOYMENT MANAGEMENT)

Quản trị tất cả thông tin, tài liệu liên quan của nhân sự và tình hình biến động nhân sự của doanh nghiệp

 • Quản trị toàn bộ thông tin, hình ảnh, hợp đồng lao động của tất cả nhân sự trên một bảng
 • Phân loại, sắp xếp nhân sự theo từng phòng ban, vị trí công việc
 • Nhắc nhở sinh nhật của các nhân sự để có các hoạt động chúc mừng (gửi mail, thiệp,...) phù hợp theo văn hóa doanh nghiệp
 • Cập nhật các chỉ số đánh giá nhân viên cụ thể, có KPIs rõ ràng theo quy định doanh nghiệp
 • Báo cáo biến động nhân sự theo từng tháng, năm
 • Báo cáo đánh giá nhân sự theo cá nhân, phòng ban (tỉ lệ đi làm muộn, tỉ lệ hoàn thành đúng hạn các công việc,...)

QUẢN TRỊ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG (RECRUIMENT PROCESS)

Quản trị toàn bộ quá trình tuyển dụng nhân sự mới, hiệu quả tuyển dụng và chất lượng ứng viên của doanh nghiệp

 • Nhận CV và thông tin ứng viên thông qua biểu mẫu có sẵn và tự động cập nhật vào bảng
 • Tự động phân loại ứng viên theo vị trí ứng tuyển, giai đoạn tuyển dụng
 • Gửi mail liên hệ ứng viên trực tiếp trên hệ thống, xếp lịch phỏng vấn theo dạng lịch dễ kiểm soát
 • Trao đổi thông tin, phản hồi kết quả xét duyệt CV, kết quả phỏng vấn trực tiếp trên hệ thống
 • Lưu trữ CV, thông tin ứng viên, kết quả phỏng vấn trên cùng hệ thống, dễ dàng liên hệ lại khi có nhu cầu tuyển dụng phù hợp
 • Báo cáo chi tiết, cập nhật kịp thời số lượng CV nhận được, số ứng viên ở từng giai đoạn tuyển dụng, các ứng viên mới được nhận và số lượng nhân sự còn thiếu ở từng vị trí

QUẢN TRỊ QUY TRÌNH THỬ VIỆC (PROBATIONARY PROCESS MANAGEMENT)

Quản trị toàn bộ quá trình tham gia làm việc và tỉ lệ hoàn thành thử việc, thực tập của nhân sự

 • Quản trị tất cả thông tin, CV, hợp đồng thử việc, thực tập của từng nhân sự theo phòng ban, vị trí
 • Theo dõi, đánh giá quá trình thử việc, thực tập của nhân sự với các chỉ số đo lường cụ thể
 • Nhắc nhở thời gian làm phiếu đánh giá và thời gian hoàn thành thử việc, thực tập của từng nhân sự
 • Báo cáo số lượng nhân sự thử việc, thực tập của doanh nghiệp theo từng tháng, quý
 • Báo cáo tỉ lệ nhân sự tiếp tục ở lại làm việc sau khi kết thúc thử việc, thực tập
 • Dự báo nhu cầu tuyển mới nhân sự cho các phòng ban, vị trí

QUẢN TRỊ YÊU CẦU THÔI VIỆC (EXIT PROCEDURE)

Quản trị các bước trong quá trình tiếp nhận, xử lý và nghiệm thu yêu cầu thôi việc của nhân viên

 • Quản trị toàn bộ thông tin về yêu cầu thôi việc của nhân viên (người yêu cầu, lí do thôi việc, thời gian gửi yêu cầu, thời gian kết thúc làm việc,...)
 • Phân loại các yêu cầu thôi việc theo từng vị trí, phòng ban
 • Sắp xếp lịch xử lý, thời hạn trả kết quả cho nhân sự
 • Xem xét, phê duyệt các yêu cầu trực tiếp trên hệ thống
 • Lưu trữ tài liệu nghiệm thu thôi việc cho nhân viên (biên bản bàn giao tài sản, khách hàng, thanh lý bảo hiểm xã hội, quyết định thôi việc,...)
 • Báo cáo đánh giá lượng nhân sự thôi việc ở mỗi vị trí, phòng ban theo từng quý, năm để có định hướng nhân sự phù hợp

QUẢN TRỊ YÊU CẦU NỘI BỘ (INTERNAL REQUEST)

Quản trị toàn bộ quy trình nhận, phân loại và xử lý các yêu cầu nội bộ doanh nghiệp từ các phòng ban, cá nhân

 • Tự động cập nhật và phân loại các yêu cầu nội bộ từ các phòng ban, cá nhân
 • Sắp xếp xử lý theo thứ tự và mức độ ưu tiên cho từng yêu cầu
 • Cập nhật trạng thái, kết quả từng bước trong quá trình xử lý các yêu cầu
 • Trao đổi thông tin, phê duyệt xử lý các yêu cầu trực tiếp trên hệ thống
 • Báo cáo chi tiết các chi phí phát sinh để xử lý yêu cầu và tỉ lệ xử lý công việc, số lượng yêu cầu còn tồn đọng

Phương pháp chuyển đổi số toàn diện cask dx

Giải Pháp Công Nghệ

Dự Án Tư Vấn Doanh Nghiệp

Blogs

7 Xu hướng CRM quan trọng trong năm 2020 P2
Technology

Trong bài viết phần 1, bạn đã biết về 4 xu hướng trong 7 xu hướng CRM hiện hành trong năm 2020. Ở phần 2 này, 3 xu hướng còn lại sẽ dần được thông tin đến bạn giúp bạn bắt kịp ngọn gió đổi mới. Đồng thời các chuyên gia cũng sẽ phân tích các biến chuyển của thị trường khi xu hướng CRM liên tục cải tiến
Xem thêm
Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019 có gì nối bật?
Technology

Tổng quan, báo cáo cho biết: tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam năm vừa qua đạt trên 30%. Quy mô thị trường thương mại điện tử đạt 7,8 tỷ USD. Khảo sát cho thấy 47% các doanh nghiệp hiện nay có đa số lao động thường xuyên sử dụng email trong công việc. Tuy nhiên, vẫn còn tới 19% doanh nghiệp vẫn chưa tạo được cho nhân viên thói quen sử dụng email.
Xem thêm
4 bài học thành công đắt giá trong thương mại điện tử
Technology

“Trong quá khứ, các công ty chỉ cần so sánh với bản thân mình trước đó để biết mình có đang hoàn thiện hay không. Nhưng điều này nay không còn đúng nữa. Các công ty nay phải so sánh với đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng và sự tăng trưởng của thị trường để đảm bảo rằng mình không bị bỏ lại phía sau”.
Xem thêm
17 mẹo chạy facebook ads để tăng doanh số bán hàng
Technology

Bạn có đang sử dụng quảng cáo của Facebook? Đó là một công cụ tuyệt vời giúp các người bán hàng online mang sản phẩm đến với nhiều đối tượng hơn. Sử dụng một số thủ thuật và mẹo nhất định, bạn có thể thu được nhiều giá trị hơn từ chúng. Bạn có thể nhận được nhiều cái nhấp chuột hơn, nhiều khách hàng mục tiêu hơn và bán được nhiều hàng hơn.
Xem thêm
5 Xu hướng dẫn dắt Thương mại điện tử năm 2019
Technology

Tại Việt Nam, thương mại điện tử đạt 9 tỷ USD năm 2018 về quy mô, tăng trưởng gấp 2 lần so với năm 2017 ở mức 2,8 tỷ USD với mức tăng trưởng trung bình hàng năm 38% trong giai đoạn 2015 – 2018. Một số sàn thương mại điện tử có doanh thu tăng đột biến tới 300% – 400%. Thị trường đầy tiềm năng này là cơ hội lớn để các chủ doanh nghiệp bước vào và kiếm tiền. Vậy, làm cách nào để nắm bắt tốt các xu hướng thương mại điện tử cho doanh nghiệp của bạn?
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98