Chuyển Đổi Số Theo Phòng

Phòng Nhân Sự

65%

Chi phí của quá trình tuyển dụng được tiết kiệm nhờ vào ứng dụng chuyển đổi số trong tuyển dụng

85%+

Những người có quyền ra quyết định nhân sự tại doanh nghiệp cho rằng họ cần tăng cường triển khai chuyển đổi số trong vài năm tới

80%

Các chuyên gia nhân sự tin rằng việc kết hợp các công nghệ nhân sự vào quy trình của họ đã cải thiện thái độ của nhân viên đối với công ty

50%

Chuyên gia tuyển dụng có kinh nghiệm nói rằng dữ liệu là xu hướng hàng đầu ảnh hưởng đến thực tiễn tuyển dụng của họ

7 TRỞ NGẠI KHIẾN PHÒNG NHÂN SỰ HOẠT ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ

Không nắm được chính xác, cập nhật kịp thời số nhân sự ở từng phòng ban, vị trí do số lượng nhân viên, thử việc, thực tập sinh thường hay thay đổi

Không nắm được có bao nhiêu CV ứng tuyển cho mỗi vị trí, trạng thái liên hệ ứng viên và số ứng viên đã được tuyển cho các vị trí

Các CV không được sắp xếp, phân loại hợp lý để có thể nhanh chóng liên hệ cho các vị trí phù hợp

Dễ trùng lịch hoặc quên lịch phỏng vấn do lịch hẹn phỏng vấn chưa được tổng hợp và thể hiện trực quan

Tốn nhiều thời gian, nguồn lực làm việc, dễ bỏ sót CV do việc tổng hợp, xử lý các CV được nhận qua mail không được tổng hợp và phân loại tự động

Quá tải công việc cho phòng nhân sự do các yêu cầu từ những phòng ban gửi đến không được sắp xếp xử lý theo thứ tự và loại yêu cầu

Xem xét đánh giá nhân viên dựa trên cảm quan, thiếu chính xác do không có bảng theo dõi làm việc, đánh giá nhân viên theo các chỉ số cụ thể

8 NGHIỆP VỤ TIỀM NĂNG CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

TUYỂN DỤNG

 • Lập kế hoạch tuyển dụng
 • Đề xuất tuyển dụng
 • Tìm kiếm & thu hút ứng viên
 • Quản lý thông tin & sàng lọc ứng viên
 • Đánh giá và lựa chọn ứng viên
 • Thảo luận và thống nhất hợp đồng

ONBOARD

 • Thiết kế trải nghiệm onboard
 • Chuẩn bị trang thiết bị, dung cụ cho nhân viên mới
 • Thông báo về nhân viên mới
 • Training & hướng dẫn hệ thống cho nhân viên mới
 • Phân công công việc và thực hiện onboard checklist
 • Theo dõi và đánh giá thử việc

PERFORMANCE MANAGEMENT

 • Xây dựng mục tiêu của nhân viên
 • Xây dựng kế hoạch để đạt mục tiêu của cá nhân
 • Thực hiện công việc
 • Theo dõi và đánh giá performance cá nhân
 • Review, feedback performance

LEARNING & DEVELOPMENT

 • Xây dựng khung năng lực và lộ trình phát triển cho các vị trí
 • Đánh giá năng lực của nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự
 • Triển khai các hoạt động đào tạo
 • Đánh giá và thu thập feedback về hoạt động đào tạo

MOTIVATION

 • Xây dựng kế hoạch các hoạt động nội bộ, hoạt động gắn kết
 • Triển khai các hoạt động
 • Tổ chức và thực thi các chương trình thi đua, khen thưởng
   

HR ADMIN

 • Quản lý hợp đồng nhân sự
 • Quản lý nghỉ phép
 • Quản lý lương thưởng, bảo hiểm
 • Quản lý tài sản, mua sắm

HR INFORMATION MANAGEMENT

 • Quản lý danh sách, thông tin nhân viên
 • HR self-service
   

EXIT PROCEDURE

 • Tiếp nhận đơn nghỉ việc
 • Exit checklist
 • Phỏng vấn thôi việc
 • Hoàn tất các thủ tục nghỉ việc
   

Các Kết Quả Nhận Được

TUYỂN DỤNG

Quản trị toàn bộ quá trình tuyển dụng nhân sự mới, hiệu quả tuyển dụng và chất lượng ứng viên của doanh nghiệp

 • Nhận CV và thông tin ứng viên thông qua biểu mẫu có sẵn và tự động cập nhật vào bảng
 • Tự động phân loại ứng viên theo vị trí ứng tuyển, giai đoạn tuyển dụng
 • Gửi mail liên hệ ứng viên trực tiếp trên hệ thống, xếp lịch phỏng vấn theo dạng lịch dễ kiểm soát
 • Trao đổi thông tin, phản hồi kết quả xét duyệt CV, kết quả phỏng vấn trực tiếp trên hệ thống
 • Lưu trữ CV, thông tin ứng viên, kết quả phỏng vấn trên cùng hệ thống, dễ dàng liên hệ lại khi có nhu cầu tuyển dụng phù hợp
 • Báo cáo chi tiết, cập nhật kịp thời số lượng CV nhận được, số ứng viên ở từng giai đoạn tuyển dụng, các ứng viên mới được nhận và số lượng nhân sự còn thiếu ở từng vị trí
   

ONBOARD

Quản trị toàn bộ quá trình tham gia làm việc và tỉ lệ hoàn thành thử việc, thực tập của nhân sự

 • Quản trị tất cả thông tin, CV, hợp đồng thử việc, thực tập của từng nhân sự theo phòng ban, vị trí
 • Theo dõi, đánh giá quá trình thử việc, thực tập của nhân sự với các chỉ số đo lường cụ thể
 • Nhắc nhở thời gian làm phiếu đánh giá và thời gian hoàn thành thử việc, thực tập của từng nhân sự
 • Báo cáo số lượng nhân sự thử việc, thực tập của doanh nghiệp theo từng tháng, quý
 • Báo cáo tỉ lệ nhân sự tiếp tục ở lại làm việc sau khi kết thúc thử việc, thực tập
 • Dự báo nhu cầu tuyển mới nhân sự cho các phòng ban, vị trí
   

PERFORMANCE MANAGEMENT

Quản trị quá trình xây dựng các mục tiêu cho nhân viên, theo dõi đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu của từng cá nhân

 • Thiết lập KPI, OKR cho nhân viên
 • Kết nối KPI, OKR xuống kế hoạch hành động và làm việc của từng các nhân
 • Tracking và report về tiến độ thực hiện công việc và tiến độ đạt được KPI, OKR
   

HR ADMIN

Quản trị toàn bộ quy trình nhận, phân loại và xử lý các yêu cầu nội bộ doanh nghiệp từ các phòng ban, cá nhân

 • Form cho các hoạt động: nghỉ phép, đề xuất mua, đề xuất sử dụng trang thiết bị,...
 • Funnel tiếp nhận, xử lý, phê duyệt các yêu cầu trên
 • Danh sách quản lý ngày nghỉ, quản lý tài sản nội bộ
 • Báo cáo thống kê: số lượng ngày nghỉ, số lượng & ngân sách mua tài sản sử dụng,...
   

HR INFORMATION MANAGEMENT

Quản trị tất cả thông tin, tài liệu liên quan của nhân sự và tình hình biến động nhân sự của doanh nghiệp

 • Quản trị toàn bộ thông tin, hình ảnh của tất cả nhân sự trên một bảng
 • Phân loại, sắp xếp nhân sự theo từng phòng ban, vị trí công việc
 • Báo cáo biến động nhân sự theo từng tháng, năm

EXIT PROCEDURE

Quản trị các bước trong quá trình tiếp nhận, xử lý và nghiệm thu yêu cầu thôi việc của nhân viên

 • Quản trị toàn bộ thông tin về yêu cầu thôi việc của nhân viên (người yêu cầu, lí do thôi việc, thời gian gửi yêu cầu, thời gian kết thúc làm việc,...)
 • Phân loại các yêu cầu thôi việc theo từng vị trí, phòng ban
 • Sắp xếp lịch xử lý, thời hạn trả kết quả cho nhân sự
 • Xem xét, phê duyệt các yêu cầu trực tiếp trên hệ thống
 • Lưu trữ tài liệu nghiệm thu thôi việc cho nhân viên (biên bản bàn giao tài sản, khách hàng, thanh lý bảo hiểm xã hội, quyết định thôi việc,...)
 • Báo cáo đánh giá lượng nhân sự thôi việc ở mỗi vị trí, phòng ban theo từng quý, năm để có định hướng nhân sự phù hợp
   

Phương pháp chuyển đổi số toàn diện cask dx

Giải Pháp Công Nghệ

Dự Án Tư Vấn Doanh Nghiệp

Blogs

Chuyển Đổi Số Với 5 Nền Tảng – Giải Pháp Tăng Trưởng Cho Agency
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Lưu trữ tập trung – Giao tiếp an toàn
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI SỐ: QUY TRÌNH – CÔNG NGHỆ - CON NGƯỜI
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Quản lý Agency - Nhiều quy trình, một hệ thống
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98