Chuyển Đổi Số Theo Phòng

Phòng Marketing

52%

Marketers cho rằng ưu tiên hàng đầu cho động lực tăng trưởng là chuyển đổi số

72%

Hứng thú với chuyển đổi số và cho rằng nó sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận với nhiều cơ hội bán hàng hơn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn

36%

Lượng thời gian được tiết kiệm để đẩy nhanh các tác động của doanh nghiệp ra thị trường

20%

Giảm trừ chi phí tiếp cận KH khi ứng dụng chuyển đổi số

06 TRỞ NGẠI KHIẾN PHÒNG MARKETING HOẠT ĐỘNG KÉM HIỆU QUẢ

Các chiến dịch marketing không đạt hiệu quả cao vì chạy cùng lúc nhiều chiến dịch không theo dõi được tổng quan tiến độ và mức độ ưu tiên

Vượt ngân sách hoặc lượng ngân sách bỏ ra cho các campaign/event không tương ứng với hiệu quả thu lại do không được cập nhật sử dụng ngân sách cùng hiệu quả vận hành thường xuyên

Chất lượng truyền thông giảm do số lượng content lớn nhưng không có lịch chuẩn bị và đăng tải cụ thể

Trễ lịch đăng bài do lịch chuẩn bị content và thiết kế/chỉnh sửa video không được kết hợp chặt chẽ với nhau

Lạc mất các ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, video,...) do không lưu trữ theo từng campains, từng bài và lưu trữ không có cấu trúc

Không nắm được hiệu quả truyền thông ra sao, không biết được nội dung, chủ đề nào thu hút nhiều quan tâm từ khách hàng nhất để có định hướng marketing phù hợp

5 NGHIỆP VỤ TIỀM NĂNG CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hoạch Định Mục Tiêu Marketing (Marketing Objectives)

 • Xác định mục tiêu, kết quả then chốt và cách thức triển khai các hoạt động marketing - Key initiatives (OKRs)
 • Xây dựng các chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của các hoạt động marketing mang lại cho doanh nghiệp (KPIs)
 • Báo cáo các chỉ số hoàn thành mục tiêu marketing đề ra (Reporting)

Quản Trị Chiến Dịch Marketing (Marketing Campaign)

 • Lập kế hoạch các chiến dịch marketing (Digital/Event/PR/…)
 • Quản trị lịch đăng tải bài viết trên các kênh truyền thông (Content calendar), lịch sản xuất các ấn phẩm truyền thông đi kèm
 • Theo dõi hoạt động truyền thông theo từng kênh, thương hiệu, team, cá nhân phụ trách,…

Quản Trị Các Công Việc Marketing (Marketing Project & Task)

 • Quản trị các công việc triển khai thực hiện hoạt động marketing của doanh nghiệp
 • Theo dõi, phân bổ timeline, sắp xếp thứ tự thực hiện các công việc
 • Theo dõi workload từng nhân sự, phân chia công việc phù hợp

Quản Trị Tài Sản Marketing (Marketing Asset)

 • Trao đổi thông tin, phối hợp làm việc trong team sản xuất ấn phẩm
 • Nhận xét, phản hồi các ấn phẩm giữa các team, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm đầu ra của ấn phẩm
 • Lưu trữ, phân loại, quản trị có cấu trúc các ấn phẩm marketing theo từng nội dung, chiến dịch

Quản Trị Kế Hoạch Quảng Cáo (Media Plan)

 • Lên kế hoạch chạy quảng cáo cho các chiến dịch marketing (Media calendar)
 • Lên lịch content quảng cáo trên các kênh (Content calendar)
 • Theo dõi các chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo

Các Kết Quả Nhận Được

HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU MARKETING (MARKETING OBJECTIVES)

 • Trực tiếp xác định, theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu của marketing ngay trên hệ thống
 • Dễ dàng kết nối mục tiêu với các marketing campaign, các công việc để theo dõi kết quả

QUẢN TRỊ CHIẾN DỊCH MARKETING (MARKETING CAMPAIGN)

Quản trị tất cả các chiến dịch marketing, theo dõi sát sao các bước triển khai và kết quả đạt được ở từng chiến dịch

 • Tổng hợp thông tin và phân loại các campaign theo từng hạng mục dự án
 • Cập nhật chung tất cả các thông tin, tiến độ triển khai của các campaign marketing, có thể view theo trạng thái hoặc timeline
 • Theo dõi lịch đăng tải nội dung ở các kênh và lượng nội dung cho từng kênh
 • Theo dõi những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai campaign, trao đổi, xử lý trực tiếp trên hệ thống
 • Báo cáo chi tiết chi phí bỏ ra và kết quả thu lại của từng campaign cụ thể
   

QUẢN TRỊ CÁC CÔNG VIỆC MARKETING (MARKETING PROJECT & TASK)

Quản lý phân bổ công việc, theo dõi các bước thực thi campaign và hiệu quả làm việc của đội ngũ

 • Phân chia các đầu mục công việc cụ thể trong từng campaign, trực tiếp assign người phụ trách thực hiện
 • Hệ thống tự động nhắc nhở các deadline cho nhân sự phụ trách từng công việc
 • Nắm được lượng công việc và kết quả thực hiện công việc của từng nhân sự đang đảm nhận nhanh chóng

QUẢN TRỊ TÀI SẢN MARKETING (MARKETING ASSET)

Quản trị toàn bộ quá trình triển khai kế hoạch sản xuất, điều chỉnh và lưu trữ tất cả các digital asset của doanh nghiệp

 • Thống kê các asset cần sản xuất, lịch sản xuất cho từng nội dung, campaign tương ứng
 • Trao đổi thông tin, phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa trực tiếp trên các asset được tạo ra
 • Theo dõi trạng thái từng giai đoạn trong quá trình phối hợp sản xuất asset
 • Phân chia công việc sản xuất cụ thể cho từng nhân viên đảm nhiệm
 • Lưu trữ đính kèm toàn bộ các asset vào những nội dung và campaign tương ứng, theo cấu trúc thống nhất, dễ dàng tìm kiếm, tránh thất lạc
   

QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO (MEDIA PLAN)

Quản trị quá trình triển khai chiến dịch social media của doanh nghiệp, báo cáo đo lường hiệu quả ngân sách, các đối tượng quan tâm đến chiến dịch

 • Lên lịch chạy quảng cáo và các bài viết cần chạy quảng cáo cho từng campaign
 • Theo dõi ngân sách chạy quảng cáo và tương tác của các đối tượng được nhắm đến
 • Báo cáo chỉ số sử dụng ngân sách và lượng khách hàng quan tâm, đo lường được các đối tượng khách hàng nào quan tâm nhiều đến doanh nghiệp, sản phẩm
   

Phương pháp chuyển đổi số toàn diện cask dx

Giải Pháp Công Nghệ

Dự Án Tư Vấn Doanh Nghiệp

Blogs

Chuyển Đổi Số Với 5 Nền Tảng – Giải Pháp Tăng Trưởng Cho Agency
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Lưu trữ tập trung – Giao tiếp an toàn
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI SỐ: QUY TRÌNH – CÔNG NGHỆ - CON NGƯỜI
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Quản lý Agency - Nhiều quy trình, một hệ thống
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98