Chuyển Đổi Số Theo Phòng

Phòng Vận Hành

147%

Hiệu suất hơn trong việc hoàn thành các dự án khi ứng dụng chuyển đổi số so với công ty truyền thống

54%

Không kiểm soát được các chỉ số của vận hành dự án dẫn đến thiếu hiệu quả

56%

Tổ chức nói rằng những cải tiến và đổi mới kỹ thuật số đã làm tăng lợi nhuận

22%

Tiến độ đạt được các mục tiêu của công ty tăng khi triển khai các công nghệ chuyển đổi số

4 TRỎ NGẠI GIÚP DOANH NGHIỆP VẬN HÀNH KÉM HIỆU QUẢ

Không biết được tiến độ thực hiện các công việc, dự án như thế nào do có nhiều hạng mục công việc, dự án đang triển khai cùng lúc ở các phòng ban

Sự phối hợp làm việc giữa các phòng ban kém liên kết do không biết được công việc đang đến giai đoạn xử lý của phòng ban nào và phòng ban tiếp theo cần chuẩn bị tiếp tục thực hiện

Quá tải công việc cho nhân viên do không phân chia công việc, giao trách nhiệm rõ ràng và không theo dõi được khối lượng công việc của từng phòng ban, cá nhân

Khó đánh giá được chất lượng và tiến độ thực hiện các công việc do không có nơi theo dõi cập nhật thời gian hoàn thành so với kế hoạch ban đầu và chất lượng đầu ra của từng công việc

3 NGHIỆP VỤ TIỀM NĂNG CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quản Trị Danh Mục Dự Án (Project Portfolio Management)

 • Quản trị danh sách các dự án đang triển khai
 • Theo dõi thời gian thực hiện, doanh thu, chi phí cho hoạt động triển khai
 • Báo cáo kết quả hoàn thành dự án

Quản Trị Vận Hành Dự Án (Project Operation Management)

 • Quản trị danh sách các công việc cần thực hiện cho các dự án đang triển khai
 • Phân chia nhiệm vụ thực hiện công việc cho các phòng ban liên quan
 • Theo dõi tiến độ triển khai từng công việc

Quản Trị Tương Tác Với Khách Hàng (Customer Project Collaboration)

 • Chia sẻ timeline tiến độ thực hiện, kết quả sản phẩm của dự án đến khách hàng
 • Cập nhật báo cáo cho khách hàng khi có nhu cầu
 • Theo dõi, ghi nhận, phản hồi các yêu cầu điều chỉnh, mong muốn từ khách hàng
   

Các Kết Quả Nhận Được

QUẢN TRỊ DANH MỤC DỰ ÁN (PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT)

Quản trị tất cả các dự án đang thực hiện tại doanh nghiệp, phân chia giai đoạn và theo dõi thời gian triển khai từng dự án

 • Theo dõi toàn bộ thông tin các dự án doanh nghiệp đang thực hiện trên một bảng duy nhất (tên dự án, mục tiêu thực hiện, thời gian thực hiện, doanh thu,...)
 • Nắm được số lượng các dự án theo từng giai đoạn triển khai thực hiện
 • Folder chung cập nhật, lưu trữ có hệ thống toàn bộ các tài liệu, sản phẩm có liên quan của từng dự án
 • Báo cáo kết quả triển khai dự án có thể được liên kết trực tiếp với các công cụ đo lường như (Google Analytics, Google Search Console,...)

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DỰ ÁN (PROJECT OPERATION MANAGEMENT)

Quản trị phân bổ các đầu mục công việc, phân chia trách nhiệm và theo dõi kết quả thực hiện của từng phòng ban, cá nhân

 • Phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, cá nhân đảm nhiệm theo đúng chức năng (truyền thông, sản xuất sản phẩm, giao hàng, theo dõi thanh toán,...)
 • Theo dõi timeline thực hiện các công việc theo từng dự án và workload của từng phòng ban, nhân viên
 • Cập nhật trạng thái thực hiện và kết quả đạt được của từng phòng ban liên quan trong dự án

QUẢN TRỊ TƯƠNG TÁC VỚI KHÁCH HÀNG (CUSTOMER PROJECT COLLABORATION)

Quản trị tương tác với khách hàng nhanh chóng, trực tiếp trên hệ thống, chia sẻ báo cáo tự động real-time đến khách hàng

 • Các board timeline dễ dàng chia sẻ, cho phép khách hàng cùng theo dõi tiến độ triển khai dự án
 • Các hình ảnh, video, file sản phẩm được cập nhật trực tiếp vào hệ thống, cho phép để lại bình luận, phê duyệt ngay trên sản phẩm đó
 • Hệ thống các báo cáo luôn được tự động cập nhật real-time hỗ trợ nhu cầu kiểm tra nhanh kết quả dự án
   

Phương pháp chuyển đổi số toàn diện cask dx

Giải Pháp Công Nghệ

Dự Án Tư Vấn Doanh Nghiệp

Blogs

Chuyển Đổi Số Với 5 Nền Tảng – Giải Pháp Tăng Trưởng Cho Agency
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Lưu trữ tập trung – Giao tiếp an toàn
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI SỐ: QUY TRÌNH – CÔNG NGHỆ - CON NGƯỜI
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Quản lý Agency - Nhiều quy trình, một hệ thống
Business

CASK Consulting sẽ đồng hành cùng bạn ngay từ bước xác định mục tiêu, định hướng chiến lược đến chuẩn hóa lại quy trình vận hành một cách khoa học. Sau đó tiến hành khảo sát, lựa chọn & thiết lập hệ thống công nghệ phù hợp để tháo gỡ mọi khó khăn vận hành và phát huy tối đa sức mạnh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98