Brand traning

KHÓA HỌC TRADE MARKETING TẠI CASK CÓ GÌ
Trade/Sale
22.09.2022

KHÓA HỌC TRADE MARKETING TẠI CASK CÓ GÌ

Tất cả những kiến thức, kĩ năng và tư duy quan trọng nhất của một Trade Marketer chuyên nghiệp được CASK hệ thống một cách đầy đủ và truyền tải trọn vẹn thông qua 22 buổi học thuộc khóa học IMPACTFUL TRADE MARKETING MANAGEMENT.
Xem thêm
Brand traning
HOME APPLIANCE
Brand traning

Để lên ý tưởng truyền thông cho campaign Tết, một nhãn hàng cho nhân viên phòng Marketing trực tiếp trải qua quá trình khai thác insight người tiêu dùng để lên ý tưởng truyền thông tết. Doanh nghiệp cùng CASK thiết kế nội dung học để học viên: (1) Hiểu được quy trình và phương pháp khai thác insight từ người tiêu dùng (2) Hiểu được các viết communication concept (3) Hiểu được các phương pháp đánh giá concept qua test với người tiêu dùng (4) Cách lên communication plan triển khai cho Tết
Xem thêm
A GROWING BANK
Brand traning

Một ngân hàng trong quá trình chuyển đổi định vị thương hiệu và danh mục sản phẩm. Để giúp nhân viên phòng MKT có kỹ năng phát triển các sản phẩm mới phù hợp với định vị và nhóm khách hàng mục tiêu sau đó truyền thông sản phẩm đến khách hàng. Doanh nghiệp đã cũng CASK trải qua 2 phases training: Phase 1 – Trực tiếp trải qua quá trình xây dựng concept sản phẩm mới dựa trên am hiểu định vị doanh nghiệp và nhóm KH mục tiêu và test với người tiêu dùng để điều chỉnh và finalize concept sản phẩm Phase 2 – Xây dựng thông điệp truyền thông và kế hoạch truyền thông năm cho sản phẩm mới. Trực tiếp tạo ra ý tưởng truyền thông và đánh giá ý tưởng truyền thông qua creative workshop dẫn dắt bởi expert sáng tạo thông điệp truyênr thông dày dặn kinh nghiệm
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98