Bootcamp là mô hình được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu, tối ưu chi phí thông qua giải quyết triệt để những vấn đề về chiến lược kênh và hệ thống phân phối​ như:

 • Chưa có hệ thống phân phối hoặc cần thiết lập hệ thống phân phối bài bản từ đầu khi gia nhập thị trường mới
 • Đã có hệ thống phân phối nhưng lỗi thời, chưa có hoạt động phù hợp từng kênh & cách thức thực thi để đạt mục tiêu tăng trưởng
 • Đã có hệ thống phân phối & chiến lược tăng trưởng từng kênh nhưng chưa có sự kết nối đến mục tiêu kinh doanh, ngành hàng, thương hiệu để tận dụng các cơ hội kinh doanh
 • Gặp vấn đề trong cách cấu trúc tổ chức, quản lý & phối hợp với đội ngũ Sales Team, Trade Team 

Các Template/Framework quan trọng

Flow tư duy đúng giúp doanh nghiệp tăng trưởng

Flow tư duy đúng giúp doanh nghiệp tăng trưởng

Giúp doanh nghiệp có hướng tư duy đúng, nhìn nhận và đánh giá tình hình kinh doanh một cách toàn diện để thấy được tính kết nối của toàn bộ khía cạnh, gồm: Mục tiêu chung – Ngành hàng – Thương hiệu – Kênh - Hệ thống phân phối. Từ đó tìm ra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các vấn đề về phân phối và đưa ra giải pháp phù hợp.
Quy trình xây dựng chiến lược kênh & hệ thống phân phối

Quy trình xây dựng chiến lược kênh & hệ thống phân phối

Mô hình chiến lược này giúp doanh nghiệp hiểu và nắm được các quy trình cần thực hiện để xây dựng được chiến lược kênh và hệ thống phân phối hiệu quả
Vai trò & quy trình am hiểu ngành hàng trong quá trình xây dựng kênh & hệ thống phân phối

Vai trò & quy trình am hiểu ngành hàng trong quá trình xây dựng kênh & hệ thống phân phối

Mô hình giải thích vai trò và mức độ ảnh hưởng của việc am hiểu ngành hàng đến quá trình xây dựng chiến lược kênh và hệ thống phân phối. Đồng thời, mô hình còn chỉ ra quy trình & các yếu tố mà doanh nghiệp cần phải quan tâm trong quá trình hiểu ngành hàng.
Vai trò & quy trình Am hiểu thương hiệu trong quá trình xây dựng kênh và hệ thống phân phối

Vai trò & quy trình Am hiểu thương hiệu trong quá trình xây dựng kênh và hệ thống phân phối

Mô hình giải thích vai trò và ứng dụng của việc am hiểu định vị thương hiệu đến quá trình xây dựng chiến lược kênh và hệ thống phân phối. Đồng thời, mô hình còn chỉ ra quy trình & các yếu tố mà doanh nghiệp cần phải quan tâm trong quá trình hiểu thương hiệu.
Cấu trúc kênh phân phối

Cấu trúc kênh phân phối

Giúp doanh nghiệp hiểu đúng về khái niệm & cấu trúc của kênh phân phối cũng như giới thiệu một số mô hình kênh phân phối thường thấy trên thị trường và trong một số ngành hàng cụ thể.
Quy trình xây dựng kênh phân phối

Quy trình xây dựng kênh phân phối

Giúp doanh nghiệp hiểu đúng về vai trò và kết quả mà một chiến lược kênh tạo ra. Đồng thời cung cấp quy trình từng bước thực hiện cụ thể để xây dựng một chiến lược kênh phân phối hoàn chỉnh
Quy trình xây dựng hệ thống phân phối

Quy trình xây dựng hệ thống phân phối

Giúp doanh nghiệp hiểu đúng về vai trò, yếu tố cấu thành và kết quả mà một chiến lược hệ thống phân phối tạo ra. Đồng thời cung cấp quy trình từng bước thực hiện cụ thể để xây dựng một chiến lược hệ thống phân phối hoàn chỉnh.
Các loại mô hình phân phối

Các loại mô hình phân phối

Giúp doanh nghiệp nhận diện các mô hình phân phối hiện có trên thị trường, hiểu đúng về đặc điểm từng loại mô hình & yêu cầu để thực thi. Từ đó lựa chọn đúng mô hình phân phối phù hợp với đặc thù doanh nghiệp để tạo nền tảng cho quá trình tăng trưởng.

Mô hình ngôi nhà chiến lược phân phối

Ý nghĩa từng thành phần

Lộ trình diễn ra Bootcamp

Trao đổi và thu thập thông tin nhằm nắm rõ tình hình & kỹ vọng tăng trưởng, từ đó cung cấp giải pháp đúng nhất dành riêng cho doanh nghiệp

CASK thiết kế nội dung Workshop dựa trên tình huống, dữ liệu thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn & thực hành xây dựng chiến lược cho kênh & hệ thống phân phối của mình thông qua phương pháp tư duy & công cụ chuẩn mà CASK cung cấp

Doanh nghiệp hoàn chỉnh kế hoạch theo phương pháp đã hướng dẫn trong Workshop. Expert trực tiếp tinh chỉnh & input để hoàn thiện kế hoạch của doanh nghiệp trong buổi meeting Private Coaching

 • Cách kết nối và xác định đúng các nhóm mục tiêu: kinh doanh chung, ngành hàng, thương hiệu & kênh
 • Đánh giá được tình hình kinh doanh hiện tại & xây dựng các chiến lược đáp ứng mục tiêu tăng trưởng
 • Cách xác định mục tiêu, lựa chọn mô hình và xây dựng hoạt động phù hợp tại từng kênh
 • Phương pháp tổ chức, vận hành và quản lý đội ngũ bán hàng
 • Phương pháp lựa chọn loại hình và xây dựng chính sách cho nhà phân phối
 • Phương pháp đánh giá hiệu quả của các kế hoạch theo kênh và hệ thống phân phối đã thực thi

Head of Technology & Analytis, Southeast Asia tại AB InBev​  

 • ​6,5 năm kinh nghiệm tại vị trí Regional Sales Associate Director tại AB InBev ​ 
 • 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Senior Wholesales Manager tại BAT ​ 
 • 5,5 năm kinh nghiệm tại vị trí Trade Marketing Manager/Key Account Manager tại Coca Cola​ 

Head of Technology & Analytis, Southeast Asia tại AB InBev​  

 • ​6,5 năm kinh nghiệm tại vị trí Regional Sales Associate Director tại AB InBev ​ 
 • 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Senior Wholesales Manager tại BAT ​ 
 • 5,5 năm kinh nghiệm tại vị trí Trade Marketing Manager/Key Account Manager tại Coca Cola​ 

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
089 918 91 98