Khóa học Brand Marketing - Thiết kế chiến lược & kế hoạch Marketing

Khai giảng

05/06/2023

Thời lượng
23 buổi học
Tối thứ 2,4, 6
Địa điểm

Hồ Chí Minh

6 ĐIỀU "CẦM VỀ"

1

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN
CƠ HỘI KINH DOANH

Thấu hiểu các nhóm khách hàng, xu hướng hành vi và vai trò của từng thương hiệu/sản phẩm trong tổng thể danh mục sản phẩm; qua đó nhận diện cơ hội kinh doanh

2

LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC NGÀNH HÀNG & THƯƠNG HIỆU

Biết cách đánh giá thị trường, phân khúc thị trường thông qua trực tiếp tìm hiểu thông tin ngành hàng, phỏng vấn người tiêu dùng và xác định mục tiêu tăng trưởng của thương hiệu & ngành hàng trong ngắn hạn, dài hạn để nắm bắt cơ hội kinh doanh

3

NẮM VỮNG CÁC QUY TẮC
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Nắm vững cách xây dựng chuỗi giá trị thương hiệu thông qua mô hình Brand 6P. Biết cách định vị thương hiệu bài bản và dễ đi vào tâm trí khách hàng với mô hình Brand Key

4

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
CONSUMER INSIGHT & BRAND DATA

Hiểu được nghệ thuật phân tích Brand Data để tìm kiếm Insight và định hướng chiến lược hoạt động của cả chiến dịch Marketing

5

"CẦM VỀ" CÁC MARKETING FRAMEWORK & TOOLKIT THỰC TIỄN

Nắm vững cách sử dụng các framework & toolkit để xây dựng Marketing campaign, Media plan, Launch plan một cách đồng nhất và hiệu quả

6

TỰ TAY XÂY DỰNG MARKETING PLAN NHƯ BRAND MANAGER CHUYÊN NGHIỆP

Được tự tay xây dựng một Marketing plan hoàn chỉnh từ chiến lược đến thực thi dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các Expert dày dạn kinh nghiệm

AI NÊN HỌC KHÓA NÀY?

AI NÊN HỌC KHÓA HỌC NÀY

product icon1

NGƯỜI LÀM MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Mong muốn được hệ thống lại kiến thức để hiểu được bản chất, cốt lõi, quy trình, phương pháp nhằm áp dụng tốt hơn cho công việc hiện tại, học hỏi thêm về mặt tư duy và nâng cao năng lực để thăng tiến sự nghiệp

product icon1

DOANH NHÂN, CHỦ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ & STARTUP FOUNDER

Mong muốn học hỏi các quy tắc xây dựng thương hiệu từ các "ông lớn" trên thị trường để áp dụng vào doanh nghiệp của mình, nhằm xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn và khắc phục những điểm còn hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

SƠ LƯỢC NỘI DUNG KHÓA HỌC
( 23 BUỔI)

Module 1

BẢN CHẤT MARKETING & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU. MINDSET ĐỂ TRỞ THÀNH MARKETER KHÁC BIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG

► Full picture cách vận hành một business & vai trò của Marketing/ thương hiệu

► Mindset đúng của Marketer khác biệt trên thị trường & các kiến thức kỹ năng cần có

► Outline khóa học & tính liên kết giữa các module khóa học vào công việc thực tiễn

► Q& A

Module 2

THẤU HIỂU CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU & CONSUMER INSIGHT

► Phân khúc tập khách hàng trên thị trường, xác định chân dung khách hàng mục tiêu

► Hiểu đúng về insight & tầm quan trọng của insight trong kinh doanh

► Phân biệt Consumer Insight và những sự thật hiển nhiên về người tiêu dùng. Tips để đào đúng "insight"

► Giới thiệu concept board & phương pháp viết concept

► Thực hành: Recap product concept từ sản phẩm mới/ commnication concept từ TVC

Module 3

CÁCH KHAI THÁC CONSUMER INSIGHT & KỸ NĂNG VIẾT PRODUCT CONCEPT

► Hướng dẫn kỹ năng đào insight. Các tips để đào đúng insight

► Cách kết nối insight để viết concept

► Cách xây dựng Discussion Guideline - khai thác insight khách hàng

► Thực hành: Xây dựng Discussion Guideline 

Module 4

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

► Tầm quan trọng của định vị thương hiệu

► Hiểu sâu khái niệm và ứng dụng mô hình Brand Key:

1.Thế mạnh cốt lõi của Brand
2. Môi trương cạnh tranh
3. Đối tượng khách hàng mục tiêu
4. Insight
5. Lợi ích lý tính/cảm tính sản phẩm
6. Lý do tin tưởng
7. Giá trị, niềm tin & cá tính thương hiệu
8. Điểm khác biệt thương hiệu
9. Giá trị cốt lõi

Module 5

CHUỖI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 6Ps & MÔ HÌNH 5Cs

► Hiểu sâu khái niệm về 6Ps và mối tương quan giữa chúng

1. Product

2. Price

3. Package

4. Place

5. Promotion

6. Proposition 

Module 6

THỰC HÀNH: PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG "ĐÀO" INSIGHT & THỰC HÀNH VIẾT CONCEPT - PHẦN 1

► Hướng dẫn phương pháp Moderator "đào" insight (phỏng vấn IDI)

►Thực hành: Các nhóm tự phỏng vấn người tiêu dùng để hiểu và rút ra insight giả định, viết concept cho sản phẩm mới dưới sự hướng dẫn của expert
(2) Tham dự FGD (Focus Group Discussion) với moderator chuyên nghiệp để đánh giá insight/ concept vừa viết

Module 7

THỰC HÀNH: PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG "ĐÀO" INSIGHT & THỰC HÀNH VIẾT CONCEPT - PHẦN 2

► Hướng dẫn phương pháp Moderator "đào" insight (phỏng vấn IDI)

►Thực hành: Tham dự FGD (Focus Group Discussion) với moderator chuyên nghiệp để đánh giá insight/ concept vừa viết

Module 8

CHIẾN LƯỢC BAO BÌ (PACK STRATEGY) & ĐỊNH GIÁ CHO DANH MỤC SẢN PHẨM (PRICING STRATEGY)

► Nguyên tắc xây dựng chiến lược bao bì phù hợp với cảm nhận của consumer & shopper

► Cấu trúc của một bao bì từ góc độ Brand Marketing

► Các phương pháp định giá: theo chi phí sản phẩm (Cost-base Pricing) & cảm nhận khách hàng (Perceived Value Pricing)

► Nguyên tắc định giá cho toàn bộ danh mục thương hiệu & sản phẩm

► Thực hành:

(1) Đánh giá các yếu tố cấu thành bao bì tác động vào hành vi mua của Shopper

(2) Định giá cho danh mục thương hiệu và sản phẩm theo cảm nhận và khả năng chi trả của khách hàng

Module 9

KÊNH PHÂN PHỐI & ĐIỂM BÁN (PLACE)

► Nền tảng Trade Marketing, Trade Marketing là gì, vai trò tương tác với Brand như thế nào?

► Tầm quan trọng của kênh phân phối và hoạt động tại điểm bán đối với sự thành công của thương hiệu

► Một số nguyên tắc khi phát triển kênh phân phối và làm hoạt động tại điểm bán

► Thực hành: Mô tả các nhóm shopper và kênh phân phối của brand đã chọn

Module 10

KHUYẾN MẠI (PROMOTION)

► Xu hướng khuyến mại người tiêu dùng

► Các hình thức khuyến mại người tiêu dùng

► Chiến lược khuyến mại

►Thực hành: Thiết kế chiến lược khuyến mại cho người tiêu dùng dưới góc độ Brand Marketing

Module 11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

► Share và giải thích đề bài

► Hướng dẫn làm bài và show demo kết quả bài giữa kỳ

► Các nhóm thảo luận và lên flow làm bài

► Giảng viên sẽ giải đáp thắc mắc và input flow bài cho các nhóm

Module 12

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI/DỊCH VỤ MỚI

► Vai trò phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới đối với sự tăng trưởng thương hiệu

► Nguyên tắc đảm bảo thành công cho việc phát triển sản phẩm mới

►Quy trình tung sản phẩm mới

Module 13

THUYẾT TRÌNH GIỮA KHÓA 4Cs & 6PS

► Dựa trên desk research & market visit, tổng kết & nhận định chuỗi giá trị 6Ps của thương hiệu công ty so với đối thủ

► Kiến nghị cho việc thiết kế chuỗi giá trị 6Ps cho công ty

Module 14

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (BRAND COMMUNICATION) - PHẦN 1

► Bản chất và vai trò của truyền thông
► Hiểu về mục tiêu truyền thông
► Các phương thức và phương tiện truyền thông - vai trò từng kênh
► Value chain ngành - recommend agencies trong một số ngành
► Vai trò của client: (1) Đặt đề bài đúng (2) Manage được values chain
► Cách xây dựng creative brief
► Các đánh giá ý tưởng truyền thông
► Phương pháp đo lường hiệu quả

Module 15

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (BRAND COMMUNICATION) - PHẦN 2

► Bản chất và vai trò của truyền thông
► Hiểu về mục tiêu truyền thông
►Các phương thức và phương tiện truyền thông - vai trò từng kênh
► Value chain ngành - recommend agencies trong một số ngành
►Vai trò của client: (1) Đặt đề bài đúng (2) Manage được values chain
► Cách xây dựng creative brief
►Các đánh giá ý tưởng truyền thông
►Phương pháp đo lường hiệu quả

Module 16

THỰC HÀNH:CREATIVE BRAND COMMUNICATION - PHẦN 1

► Các loại communication ideas. Định nghĩa của từng loại communication ideas

► Cách xây dựng một creative brief cho communication ideas hiệu quả. Đánh giá một creative brief

► Hướng dẫn các phương pháp và quy trình để tự phát triển một communication ideas cho một sản phẩm mới của thương hiệu

► Cách đánh giá hiệu quả của một brand communication ideas

► Case study về các brand communication hiệu quả

► Thực hành với assignment của lớp để có được ý tưởng truyền thôn

Module 17

THỰC HÀNH:CREATIVE BRAND COMMUNICATION - PHẦN 2

► Các loại communication ideas. Định nghĩa của từng loại communication ideas

► Cách xây dựng một creative brief cho communication ideas hiệu quả. Đánh giá một creative brief

►Hướng dẫn các phương pháp và quy trình để tự phát triển một communication ideas cho một sản phẩm mới của thương hiệu

►Cách đánh giá hiệu quả của một brand communication ideas

►Case study về các brand communication hiệu quả

►Thực hành với assignment của lớp để có được ý tưởng truyền thông

Module 18

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH BRAND DATA

► Loại data cần thiết cho quá trình quản trị thương hiệu & cách đọc data

 ► Loại hình Research (Quali/ Quanti) & mục đích sử dụng của từng loại hình.

►Sự khác nhau giữa DN lớn vs DN vừa & nhỏ trong cách sử dụng các phương pháp research.


 

Module 19

B2B MARKETING

► Sự khác nhau giữa B2B và B2C

► Quy trình quản trị B2B Sales & Marketing trong doanh nghiệp

► Xây dựng phân khúc khách hàng B2B

► Xây dựng B2B Customer Values Proposition

► Quản trị B2B Marrketing Campaign. Phương pháp, công cụ và giới thiệu các công nghệ hỗ trợ

Module 20

KẾ HOẠCH MARKETING HẰNG NĂM (ANNUAL BRAND PLAN) - PHẦN 1

► Chiến lược ngành hàng và danh mục sản phẩm

► Quy trình xây dựng Brand Plan hằng năm

► Nguồn tăng trưởng của thương hiệu Source Of business growth (SOG)

► Nhiệm vụ lớn của Brand trong năm để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp Job-2-Be-Done (J2BD)

► Kế hoạch chi tiết các hoạt động Brand trong năm

►CASE STUDY: Xem case study cụ thể của 1 ABP chuẩn

Module 21

KẾ HOẠCH MARKETING HẰNG NĂM (ANNUAL BRAND PLAN) - PHẦN 2

► Chiến lược ngành hàng và danh mục sản phẩm

► Quy trình xây dựng Brand Plan hằng năm

► Nguồn tăng trưởng của thương hiệu Source Of business growth (SOG)

►Nhiệm vụ lớn của Brand trong năm để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp Job-2-Be-Done (J2BD)

►Kế hoạch chi tiết các hoạt động Brand trong năm

► CASE STUDY: Xem case study cụ thể của 1 ABP chuẩn

Module 22

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI CUỐI KHÓA

Module 23

THUYẾT TRÌNH CUỐI KHÓA & TỔNG KẾT KIẾN THỨC

► Hướng dẫn bài tập cuối khóa và tổng kết kiến thức

► Từng nhóm present bài cuối khóa

► Đúc kết kinh nghiệm đạt được trong toàn khóa học

PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Module 1

BẢN CHẤT MARKETING & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU. MINDSET ĐỂ TRỞ THÀNH MARKETER KHÁC BIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG

► Full picture cách vận hành một business & vai trò của Marketing/ thương hiệu

► Mindset đúng của Marketer khác biệt trên thị trường & các kiến thức kỹ năng cần có

► Outline khóa học & tính liên kết giữa các module khóa học vào công việc thực tiễn

► Q& A

PHẦN 2 NỀN TẢNG VỀ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Module 2

THẤU HIỂU CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU & CONSUMER INSIGHT

► Phân khúc tập khách hàng trên thị trường, xác định chân dung khách hàng mục tiêu

► Hiểu đúng về insight & tầm quan trọng của insight trong kinh doanh

► Phân biệt Consumer Insight và những sự thật hiển nhiên về người tiêu dùng. Tips để đào đúng "insight"

► Giới thiệu concept board & phương pháp viết concept

► Thực hành: Recap product concept từ sản phẩm mới/ commnication concept từ TVC

Module 3

CÁCH KHAI THÁC CONSUMER INSIGHT & KỸ NĂNG VIẾT PRODUCT CONCEPT

► Hướng dẫn kỹ năng đào insight. Các tips để đào đúng insight

► Cách kết nối insight để viết concept

► Cách xây dựng Discussion Guideline - khai thác insight khách hàng

► Thực hành: Xây dựng Discussion Guideline 

Module 4

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

► Tầm quan trọng của định vị thương hiệu

► Hiểu sâu khái niệm và ứng dụng mô hình Brand Key:

1.Thế mạnh cốt lõi của Brand
2. Môi trương cạnh tranh
3. Đối tượng khách hàng mục tiêu
4. Insight
5. Lợi ích lý tính/cảm tính sản phẩm
6. Lý do tin tưởng
7. Giá trị, niềm tin & cá tính thương hiệu
8. Điểm khác biệt thương hiệu
9. Giá trị cốt lõi

Module 5

CHUỖI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 6Ps & MÔ HÌNH 5Cs

► Hiểu sâu khái niệm về 6Ps và mối tương quan giữa chúng

1. Product

2. Price

3. Package

4. Place

5. Promotion

6. Proposition 

Module 6

THỰC HÀNH: PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG "ĐÀO" INSIGHT & THỰC HÀNH VIẾT CONCEPT - PHẦN 1

► Hướng dẫn phương pháp Moderator "đào" insight (phỏng vấn IDI)

►Thực hành: Các nhóm tự phỏng vấn người tiêu dùng để hiểu và rút ra insight giả định, viết concept cho sản phẩm mới dưới sự hướng dẫn của expert
(2) Tham dự FGD (Focus Group Discussion) với moderator chuyên nghiệp để đánh giá insight/ concept vừa viết

Module 7

THỰC HÀNH: PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG "ĐÀO" INSIGHT & THỰC HÀNH VIẾT CONCEPT - PHẦN 2

► Hướng dẫn phương pháp Moderator "đào" insight (phỏng vấn IDI)

►Thực hành: Tham dự FGD (Focus Group Discussion) với moderator chuyên nghiệp để đánh giá insight/ concept vừa viết

Module 8

CHIẾN LƯỢC BAO BÌ (PACK STRATEGY) & ĐỊNH GIÁ CHO DANH MỤC SẢN PHẨM (PRICING STRATEGY)

► Nguyên tắc xây dựng chiến lược bao bì phù hợp với cảm nhận của consumer & shopper

► Cấu trúc của một bao bì từ góc độ Brand Marketing

► Các phương pháp định giá: theo chi phí sản phẩm (Cost-base Pricing) & cảm nhận khách hàng (Perceived Value Pricing)

► Nguyên tắc định giá cho toàn bộ danh mục thương hiệu & sản phẩm

► Thực hành:

(1) Đánh giá các yếu tố cấu thành bao bì tác động vào hành vi mua của Shopper

(2) Định giá cho danh mục thương hiệu và sản phẩm theo cảm nhận và khả năng chi trả của khách hàng

Module 9

KÊNH PHÂN PHỐI & ĐIỂM BÁN (PLACE)

► Nền tảng Trade Marketing, Trade Marketing là gì, vai trò tương tác với Brand như thế nào?

► Tầm quan trọng của kênh phân phối và hoạt động tại điểm bán đối với sự thành công của thương hiệu

► Một số nguyên tắc khi phát triển kênh phân phối và làm hoạt động tại điểm bán

► Thực hành: Mô tả các nhóm shopper và kênh phân phối của brand đã chọn

Module 10

KHUYẾN MẠI (PROMOTION)

► Xu hướng khuyến mại người tiêu dùng

► Các hình thức khuyến mại người tiêu dùng

► Chiến lược khuyến mại

►Thực hành: Thiết kế chiến lược khuyến mại cho người tiêu dùng dưới góc độ Brand Marketing

Module 11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

► Share và giải thích đề bài

► Hướng dẫn làm bài và show demo kết quả bài giữa kỳ

► Các nhóm thảo luận và lên flow làm bài

► Giảng viên sẽ giải đáp thắc mắc và input flow bài cho các nhóm

Module 12

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI/DỊCH VỤ MỚI

► Vai trò phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới đối với sự tăng trưởng thương hiệu

► Nguyên tắc đảm bảo thành công cho việc phát triển sản phẩm mới

►Quy trình tung sản phẩm mới

Module 13

THUYẾT TRÌNH GIỮA KHÓA 4Cs & 6PS

► Dựa trên desk research & market visit, tổng kết & nhận định chuỗi giá trị 6Ps của thương hiệu công ty so với đối thủ

► Kiến nghị cho việc thiết kế chuỗi giá trị 6Ps cho công ty

Module 14

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (BRAND COMMUNICATION) - PHẦN 1

► Bản chất và vai trò của truyền thông
► Hiểu về mục tiêu truyền thông
► Các phương thức và phương tiện truyền thông - vai trò từng kênh
► Value chain ngành - recommend agencies trong một số ngành
► Vai trò của client: (1) Đặt đề bài đúng (2) Manage được values chain
► Cách xây dựng creative brief
► Các đánh giá ý tưởng truyền thông
► Phương pháp đo lường hiệu quả

Module 15

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (BRAND COMMUNICATION) - PHẦN 2

► Bản chất và vai trò của truyền thông
► Hiểu về mục tiêu truyền thông
►Các phương thức và phương tiện truyền thông - vai trò từng kênh
► Value chain ngành - recommend agencies trong một số ngành
►Vai trò của client: (1) Đặt đề bài đúng (2) Manage được values chain
► Cách xây dựng creative brief
►Các đánh giá ý tưởng truyền thông
►Phương pháp đo lường hiệu quả

Module 16

THỰC HÀNH:CREATIVE BRAND COMMUNICATION - PHẦN 1

► Các loại communication ideas. Định nghĩa của từng loại communication ideas

► Cách xây dựng một creative brief cho communication ideas hiệu quả. Đánh giá một creative brief

► Hướng dẫn các phương pháp và quy trình để tự phát triển một communication ideas cho một sản phẩm mới của thương hiệu

► Cách đánh giá hiệu quả của một brand communication ideas

► Case study về các brand communication hiệu quả

► Thực hành với assignment của lớp để có được ý tưởng truyền thôn

Module 17

THỰC HÀNH:CREATIVE BRAND COMMUNICATION - PHẦN 2

► Các loại communication ideas. Định nghĩa của từng loại communication ideas

► Cách xây dựng một creative brief cho communication ideas hiệu quả. Đánh giá một creative brief

►Hướng dẫn các phương pháp và quy trình để tự phát triển một communication ideas cho một sản phẩm mới của thương hiệu

►Cách đánh giá hiệu quả của một brand communication ideas

►Case study về các brand communication hiệu quả

►Thực hành với assignment của lớp để có được ý tưởng truyền thông

PHẦN 3 NÂNG CAO VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Module 18

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH BRAND DATA

► Loại data cần thiết cho quá trình quản trị thương hiệu & cách đọc data

 ► Loại hình Research (Quali/ Quanti) & mục đích sử dụng của từng loại hình.

►Sự khác nhau giữa DN lớn vs DN vừa & nhỏ trong cách sử dụng các phương pháp research.


 

Module 19

B2B MARKETING

► Sự khác nhau giữa B2B và B2C

► Quy trình quản trị B2B Sales & Marketing trong doanh nghiệp

► Xây dựng phân khúc khách hàng B2B

► Xây dựng B2B Customer Values Proposition

► Quản trị B2B Marrketing Campaign. Phương pháp, công cụ và giới thiệu các công nghệ hỗ trợ

Module 20

KẾ HOẠCH MARKETING HẰNG NĂM (ANNUAL BRAND PLAN) - PHẦN 1

► Chiến lược ngành hàng và danh mục sản phẩm

► Quy trình xây dựng Brand Plan hằng năm

► Nguồn tăng trưởng của thương hiệu Source Of business growth (SOG)

► Nhiệm vụ lớn của Brand trong năm để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp Job-2-Be-Done (J2BD)

► Kế hoạch chi tiết các hoạt động Brand trong năm

►CASE STUDY: Xem case study cụ thể của 1 ABP chuẩn

Module 21

KẾ HOẠCH MARKETING HẰNG NĂM (ANNUAL BRAND PLAN) - PHẦN 2

► Chiến lược ngành hàng và danh mục sản phẩm

► Quy trình xây dựng Brand Plan hằng năm

► Nguồn tăng trưởng của thương hiệu Source Of business growth (SOG)

►Nhiệm vụ lớn của Brand trong năm để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp Job-2-Be-Done (J2BD)

►Kế hoạch chi tiết các hoạt động Brand trong năm

► CASE STUDY: Xem case study cụ thể của 1 ABP chuẩn

Module 22

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI CUỐI KHÓA

PHẦN 4 THỰC HÀNH CUỐI KHÓA & ĐÚC KẾT KINH NGHIỆM

Module 23

THUYẾT TRÌNH CUỐI KHÓA & TỔNG KẾT KIẾN THỨC

► Hướng dẫn bài tập cuối khóa và tổng kết kiến thức

► Từng nhóm present bài cuối khóa

► Đúc kết kinh nghiệm đạt được trong toàn khóa học

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ KIẾN THỨC

Super Early Bird

13.175.000Đ

Early Bird

13.949.000Đ

Standard

15.499.000Đ

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC

Đăng ký tư vấn miễn phí

Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận cskh của cask sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin

1
089 918 91 98